Možnost změřění velkých psů na členské schůzi

Vzhledem k připravovanému přechodu na jinou přepočtovou tabulku určující výšku překážek Výbor odsouhlasil možnost změření psů, kterým byla vydána licence pro velké psy (CZV) bez měření. První měření pro ty to psy proběhlo na turnaji Budějckej Xtreme, další proběhne při členské schůzi a poslední na semináři rozhodčích. Kdo si chce nechat změřit psa na nadcházející členské schůzi, musí vyplnit formulář nejpozději do 20. 11. 2019.

Nový web Flyball Clubu ČR

Vítejte na novém webu klubu! Najdete zde aktuální web FC ČR v nové struktuře. Na webu najdete všechyn potřebná aktuální data. Postupně pracuji na doplnění obsahu minulém, tj. především historických výsledků z turnajů. Do novinek byly doplněny pouze novinky s obsahem aktuálního charakteru a to od začátku tohoto roku, archiv novinek se dále doplňovat nebude.

Web prozatím běží v testovací režimu (souběžně s původním webem). Testovací režim nám dává prostor web doladit, prosím pokud narazíte na jakýkoliv zádrhel, neaktuálnost, nefunčnost atd. prosím kontaktujte mne na nikola.stejskalova@gmail.com s popisem problému.

Děkuji Nikola

Pozvánka na členskou schůzi FC ČR 2019

Flyball Club České republiky tímto zve své členy na výroční členskou schůzi klubu, která se koná v neděli 24.11. 2019 od 13:00 hodin v hotelu Svornost, Novozámecká 284, Praha 9. Termín náhradního zasedání členské schůze je stanoven na 24. 11. 2019 od 13:15 hodin.

Program členské schůze
1/ Zahájení
2/ Volba zapisovatele, komise návrhové, komise volební a mandátové
3/ Schválení programu schůze
4/ Zpráva předsedy o činnosti klubu
5/ Zpráva hlavního výcvikáře
6/ Zpráva pokladní o hospodaření klubu
7/ Zpráva kontrolní a revizní komise
8/ Zvýšení členských příspěvků
9/ Volba nového výboru a kontrolní a revizní komise
10/ Vyhlášení výsledků Fitmin Cup 2019
11/ Přestávka
12/ Výsledky voleb nového výboru a kontrolní a revizní komise
13/ Diskuze
14/ Usnesení členské schůze
15/ Závěr

Konečné výsledky celoročního poháru Fitmin Cup 2019

1. místo 2. místo 3. místo
1. divize Flyvaryors DumbleDogs S The Rebels Hardcore
2. divize Fire-Drakes CrazyBalls II. The Rebels Rock and Roll
3. divize KINGS of Malenivy Tsunami 2 – vlnky Dajavera X
4. divize CrazyBalls III. DumbleDogs R DogDRAGONS 2

Kompletní výsledky najdete v přiloženém dokumentu:

DELEGACE ROZHODČÍCH – Budějckej xtreme 2019

Výbor FC ČR schválil delegaci následujících hlavních rozhodčích pro turnaj Budějckej xtreme 2019:

  • Koubková Sabina
  • Kříž Jiří
  • Malá Jana
  • Mračková Kateřina
  • Pecháčková Zuzana
  • Prägerová Milena
  • Slabiňáková Helena
  • Vrbová Milena

Komisaři turnaje: Kříž Jiří, Pecháčková Zuzana, Vrbová Milena

Možnost přeměření velkých psů

Vzhledem k připravovanému přechodu na jinou přepočtovou tabulku určující výšku překážek výbor odsouhlasil možnost změření psů, kterým byla vydána licence pro velké psy (CZV) bez měření. První měření proběhne na turnaji Budějckej Xtreme, další potom při členské schůzi a při semináři rozhodčích.Kdo si chce nechat změřit psa na nadcházejícím turnaji Budějckej Xtreme, musí vyplnit formulář nejpozději do 3.10.2019.

Vyjádření Výboru FC ČR k výšce překážek od roku 2020

Výbor FC ČR vzal na vědomí informaci, že pro Světový pohár ve flyballu 2020 (FOWC) a pro Mistrovství Evropy ve flyballu 2020 (EFC) bude použita výška překážek dle nové přepočtové tabulky FCI, tedy snížená o 2,5 cm oproti stávající výšce. Výbor se domnívá, že toto snížení překážek povede nejen ke zrychlení běhů a lepším dosaženým časům, ale bude vyžadovat od družstev i zodpovědnější trénink psů (především otoček na boxu), aby se předešlo zraněním a byl udržen dosavadní standard bezpečnosti psů na turnajích. Zároveň však považuje sjednocení výšky překážek a způsobu měření psů za velmi důležitý krok v dalším vývoji flyballu jako sportu, který je třeba podpořit. Z toho důvodu souhlasí s aplikací nové výšky překážek také do českých pravidel flyballu, a to s platností od počátku roku 2020.