Zrušení turnajů v květnu 2020

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru je turnaj Eager´s Cup v termínu 8. – 10. 5. 2020 zrušen, pořadatel hledá náhradní termín. Zároveň došlo i ke zrušení Světového poháru v letošním roce, tato událost je přesunuta na 15. – 16. 5. 2021 (místo, program a pořadatel zůstávají stejné).

POZOR, PROSÍM ČTĚTE!

Vážení členové klubu, především rozhodčí a budoucí rozhodčí, s ohledem na rozhodnutí vlády ČR, které souvisí se zdravotní situací v Evropě, se Flyball Club České republiky rozhodl odložit druhou část školení adeptů na flyballové rozhodčí a následně zrušit seminář rozhodčích.

DRUHÁ ČÁST ŠKOLENÍ ADEPTŮ NA FLYBALLOVÉ ROZHODČÍ – 21. 3. 2020

I přes fakt, že školení adeptů na flyballové rozhodčí, se nebude účastnit takové množství osob, které by nám jeho uspořádání zakazovalo, FC ČR se rozhodl toto školení odložit. Všem adeptům na nové rozhodčí bude v nejbližší době zaslán opravený test i s podrobným rozborem, tento test je nutné si řádně projít a uschovat. FC ČR situaci v České republice intenzivně sleduje. Rozhodli jsme o posunutí termínu školení. V případě, že se situace zlepší, budeme druhou část školení pořádat první víkend v květnu. Nevylučujeme ani individuální řešení a to tak, aby všichni adepti na nové rozhodčí mohli řádně zahájit své hospitace a to hned na prvním turnaji sezóny. O všem budete všas informováni.

ŠKOLENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZHODČÍCH – 22. 3. 2020

Vážení rozhodčí, netěší nás, že jsme s ohledem na situaci, nuceni zrušit i Váš seminář a to bez náhrady. Rozhodčím, kterým končí licence tento rok, bude licence prodloužena a to do příštího roku. Žádáme Vás o důkladné prostudování pravidel a změn v nich.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, jsme Vám k dispozici. Věříme, že zodpovědné chování nás všech nám pomůže tento „stav“ úspěšně překonat a všichni se potkáme na začátku května na prvním turnaji. Prosím dbejte na sebe, svou rodinu, blízké a přátele. Je to to hlavní, co máme.

Rozhodčí, kterým končí licence k 30. 4. 2020

Seznam rozhodčích, kteří se musí účastnit letošního semináře rozhodčích, jinak jim licence zanikne dne 30. 4. 2020:

 • Koubková Sabina
 • Mračková Kateřina
 • Pirklová Eva
 • Drbohlav Kamil
 • Konopáčová Anna
 • Jandorová Eva
 • Kasalý Michal
 • Nosková Marcela
 • Tachecí Veronika
 • Nováková Michaela
 • Jandora Jaromír
 • Hůlková Barbora
 • Jakšová Eva
 • Neumanová Jana
 • Jílek Petr
 • Hauserová Monika
 • Russová Alena
 • Rothschedlová Jana
 • Kordová Jana
 • Rájová Daniela

Výše odvodů z turnajů pro rok 2020

Výbor FC ČR rozhodl pro rok 2020 stanovit tyto výše odvodů pro oficiální turnaje ve flyballu v ČR takto:

 • Odvod za psa, jehož psovod je člen FC ČR: 20 Kč
 • Odvod za psa, jehož psovod není člen FC ČR: 300 Kč
 • Odvod za zahraniční družstvo: 120 Kč
 • U turnaje dvojic/trojic: 0Kč

Pozn.: Zahraniční účastníci turnajů nově odvádějí za celé družstvo (bez ohledu na počet psů v družstvu). Odvod za „zahraničního účastníka“ jako jednotlivce byl zrušen, pokud zahraniční účastník závodí v českém družstvu je vždy člen nebo nečlen.

Turnaje dvojic a trojic považuje výbor za všeobecně prospěšné pro český flyball a tak se rozhodl odvody u tohoto typu turnajů odpouštět.