Přesun M.E.D.´s Trophy 2020

Výbor klubu se neustále snaží řešit sezónu 2020. Jak všichni víme, není tato situace nijak lehká. Ve snaze o to, umožnit českým družstvům zúčastnit se co nejvíce turnajů, prioritně pak pohárových, se výbor klubu, po konzultaci se všemi možnými pořadateli turnajů, rozhodl vyhovět žádosti klubu Pilsen F.A.S.T. a přeložit letošní ročník M.E.D.´s Trophy na termín 5. – 6. 9. 2020. Věříme, že v této době už nám nebude hrozit možné omezování počtu účastníků a česká družstva se tak budou moci bez omezení zúčastnit tohoto turnaje.
Za výbor FC ČR
Zuzana Pecháčková
předsedkyně

Zrušení mistrovství republiky 2020

Z důvodů zrušení nebo přesunutí většiny kvalifikačních turnajů je bohužel výbor FC ČR nucen zrušit letošní mistrovství republiky plánované na 5.-6. září 2020.

M.E.D.’s změna termínu + nově TNS

Došlo ke změně termínu konání turnaje M.E.D.’s Trophy – turnaj byl přesunut na 18. -19. 7. 2020. Zároveň bylo oznámeno, že Eager´s Cup se nebude konat ani v náhradním termínu, pořadatelé namísto toho uspořádají Turnaj Sladkých nadějí (bez mezinárodní účasti) a to v termínu 26. – 28. 9. 2020 v areálu Garnataurus – Kounice.

Další vlna rušení turnajů

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu byl zrušen turnaj začátečníků Xtreme Start Cup,  Mistrovství BCCCZ (bez náhrady v tomto roce) a dále i konání EFC 2020 (pořádání turnaje pro 2021 zůstane v ČR, o termínu se jedná).

Zrušení turnajů v květnu 2020

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru je turnaj Eager´s Cup v termínu 8. – 10. 5. 2020 zrušen, pořadatel hledá náhradní termín. Zároveň došlo i ke zrušení Světového poháru v letošním roce, tato událost je přesunuta na 15. – 16. 5. 2021 (místo, program a pořadatel zůstávají stejné).

POZOR, PROSÍM ČTĚTE!

Vážení členové klubu, především rozhodčí a budoucí rozhodčí, s ohledem na rozhodnutí vlády ČR, které souvisí se zdravotní situací v Evropě, se Flyball Club České republiky rozhodl odložit druhou část školení adeptů na flyballové rozhodčí a následně zrušit seminář rozhodčích.

DRUHÁ ČÁST ŠKOLENÍ ADEPTŮ NA FLYBALLOVÉ ROZHODČÍ – 21. 3. 2020

I přes fakt, že školení adeptů na flyballové rozhodčí, se nebude účastnit takové množství osob, které by nám jeho uspořádání zakazovalo, FC ČR se rozhodl toto školení odložit. Všem adeptům na nové rozhodčí bude v nejbližší době zaslán opravený test i s podrobným rozborem, tento test je nutné si řádně projít a uschovat. FC ČR situaci v České republice intenzivně sleduje. Rozhodli jsme o posunutí termínu školení. V případě, že se situace zlepší, budeme druhou část školení pořádat první víkend v květnu. Nevylučujeme ani individuální řešení a to tak, aby všichni adepti na nové rozhodčí mohli řádně zahájit své hospitace a to hned na prvním turnaji sezóny. O všem budete všas informováni.

ŠKOLENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZHODČÍCH – 22. 3. 2020

Vážení rozhodčí, netěší nás, že jsme s ohledem na situaci, nuceni zrušit i Váš seminář a to bez náhrady. Rozhodčím, kterým končí licence tento rok, bude licence prodloužena a to do příštího roku. Žádáme Vás o důkladné prostudování pravidel a změn v nich.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, jsme Vám k dispozici. Věříme, že zodpovědné chování nás všech nám pomůže tento „stav“ úspěšně překonat a všichni se potkáme na začátku května na prvním turnaji. Prosím dbejte na sebe, svou rodinu, blízké a přátele. Je to to hlavní, co máme.